ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ การครบรอบ 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    อุมาสวรรค์ ชูหา
หน่วยงานที่จัด   ::    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-03-14
ถึงวันที่   ::    2560-03-17
ระยะเวลา   ::    32  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0