ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์    
ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภท    ปีการศึกษา
 สรุปครุภัณฑ์ตามปีการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งหมด
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
1    เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง 5 รายการ
2    หุ่นปฏิบัติการพยาบาล 44 รายการ
3    วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 229 รายการ
4    วัสดุสิ้นเปลือง 176 รายการ
5    พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 64 รายการ
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 518  รายการ
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ประเภทครุภัณฑ์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณท์ จำนวนพร้อมใช้งาน ชำรุด ปีการศึกษา
1    Clavicle 59255 8 0 2559
2    Femur 59261 9 0 2559
3    Fibula 59263 8 0 2559
4    Foot 59264 5 0 2559
5    Hand 59253 5 0 2559
6    Hip bone 59265 8 0 2559
7    Hook 59301 17 0 2559
8    Humerus 59251 9 0 2559
9    Hyoid 59266 1 0 2559
10    Loop 59299 27 0 2559
11    Needle 59300 49 0 2559
12    Pelvis 59259 2 0 2559
13    Pettella 59267 4 0 2559
14    Radius 59250 6 0 2559
15    Rib 59257 23 0 2559
16    Sacrum 59260 4 0 2559
17    Scapular 59256 8 0 2559
18    Spine 59254 72 0 2559
19    Sternum และ costal cartilage 59258 4 0 2559
20    Tibia 59262 8 0 2559
21    Ulna 59252 10 0 2559
22    กระบอกฉีดน้ำกลั่นพลาสติก (ขนาดเล็ก) 59288 2 0 2559
23    กระบอกฉีดน้ำกลั่นพลาสติก (ขนาดใหญ่) 59287 5 0 2559
24    กล้องจุลทรรศน์ Olympus CX 21 59283 5 0 2559
25    กล้องจุลทรรศน์(ชำรุด) 59284 13 0 2559
26    กะโหลกศีรษะ (ผู้ใหญ่ ) 59248 4 0 2559
27    กะโหลกศีรษะ (เล็ก ) 59249 1 0 2559
28    ขวดสีชา (ขนาดใหญ่) 59289 20 0 2559
29    ขวดสีชา(ขนาดเล็ก) 59290 5 0 2559
30    ช่องเชิงกรานระบบสืบพันธ์เพศหญิง 59275 2 0 2559
31    ตะเกียงแอลกอฮอล์ 59286 25 0 2559
32    ตู้ไม้สำหรับเก็บกล้องจุลทรรศน์ 59285 6 0 2559
33    บีกเกอร์ (Beaker) 100 ml 59293 5 0 2559
34    บีกเกอร์ (Beaker) 30 ml 59295 9 0 2559
35    บีกเกอร์ (Beaker) 50 ml 59294 5 0 2559
36    บีกเกอร์ (Beaker) 600 ml 59292 9 0 2559
37    บีกเกอร์(Beaker)1000 ml 59291 6 0 2559
38    ปอดและหัวใจที่แสดงการแลกเปลี่ยนก๊าซ 59272 1 0 2559
39    ปิเปต (Pipette) 1 ml 59297 2 0 2559
40    ปิเปต(Pipette)10 ml 59296 18 0 2559
41    สมอง 59240 2 0 2559
42    หน้ามนุษย์พร้อมสมอง 59242 1 0 2559
43    หัวใจ (ขนาดกลาง) 59269 2 0 2559
44    หัวใจ (ขนาดเล็ก) 59268 3 0 2559
45    หัวใจ (ขนาดใหญ่) 59270 1 0 2559
46    หุ่นจำลองครึ่งตัวเปิดหน้าท้อง 59273 2 0 2559
47    หุ่นจำลองครึ่งตัวแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายใน 59280 1 0 2559
48    แท่งอลูมิเนียม 59302 18 0 2559
49    แท่งแก้วคนสาร 59298 9 0 2559
50    โครงกระดูกชำรุด 59282 1 0 2559
51    โครงกระดูกสมบูรณ์ 59281 2 0 2559
52    โครงสร้างของเชิงกรานแสดงเส้นเลือดและระบบขับถ่าย 59278 1 0 2559
53    โครงสร้างของไต 59277 2 0 2559
54    โครงสร้างระบบประสาทและเส้นประสาท 59241 1 0 2559
55    โครงสร้างหัวและคอ 59279 1 0 2559
56    โครงสร้างแสดงอวัยวะภายใน 59274 2 0 2559
57    โครงสร้างแสดงเส้นเลือดทั้งตัว 59271 3 0 2559
58    โมเดลตา 59245 1 0 2559
59    โมเดลผิวหนัง (พลาสติก) 59243 1 0 2559
60    โมเดลผิวหนัง (ยางพารา) 59244 1 0 2559
61    โมเดลหู (เล็ก) 59246 1 0 2559
62    โมเดลหู (ใหญ่) 59247 1 0 2559
63    โมเดลแขนแสดงกล้ามเนื้อชั้นตื้น-ลึก 61072 2 0 2561
64    ไตมนุษย์ 59276 1 0 2559
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved