ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์    
ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภท    ปีการศึกษา
 สรุปครุภัณฑ์ตามปีการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งหมด
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
1    เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง 5 รายการ
2    หุ่นปฏิบัติการพยาบาล 44 รายการ
3    วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 229 รายการ
4    วัสดุสิ้นเปลือง 176 รายการ
5    พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 64 รายการ
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 518  รายการ
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ปีการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณท์ จำนวนพร้อมใช้งาน ชำรุด ปีการศึกษา
1    Airway 59094 5 0 2559
2    Ambu bag ผู้ใหญ่ 59093 5 0 2559
3    Ambu bag เด็ก 59092 2 0 2559
4    Artery camp ปลายตรง (อัน) 59019 3 0 2559
5    Asepto syring 50 cc. 59059 50 0 2559
6    Bed Pan Stainless (ใบ) 59020 8 0 2559
7    Bowl Stainless ขนาด Ø 14 นิ้ว (ใบ) 59021 1 0 2559
8    Cardex (อัน) 59141 1 0 2559
9    chart (อัน) 59142 8 0 2559
10    Clinical Thermometer (ทวารหนัก) 59060 80 0 2559
11    Clinical Thermometer (ปาก/รักแร้) 59061 25 2 2559
12    Curettage (อัน) 59022 2 0 2559
13    Dropper 59339 29 0 2559
14    Eye shield (อัน) 59023 7 0 2559
15    Forceps Jar Ø 4.5 x 4.5 นิ้ว (ใบ) 59024 11 0 2559
16    Forceps Jar Ø 7 x 1.5 นิ้ว(ใบ) 59025 4 0 2559
17    Glucose Meter (เครื่อง) 59360 2 0 2559
18    Glucostrip (กล่อง) 59361 2 0 2559
19    Jug 1,000 c.c. Stainless (ใบ) 59026 2 0 2559
20    Jug 500 c.c. Stainless (ใบ) 59027 11 0 2559
21    Jug 500 c.c. Stainless (ใบ) 61002 1 0 2561
22    Jug ใส่น้ำดื่ม 1,000 c.c. (ใบ) 59028 6 0 2559
23    Kidney basin Stainless 10 นิ้ว (ใบ) 59029 2 0 2559
24    Kidney basin Stainless 7 นิ้ว (ใบ) 59030 0 6 2559
25    Kidney basin Stainless 8 นิ้ว (ใบ) 59031 1 0 2559
26    Kidney basin Stainless 8 นิ้ว (ใบ) 61003 25 0 2561
27    Long Forceps ขนาด..... (อัน) 59032 12 0 2559
28    Needle Holder (อัน) 59033 16 0 2559
29    non toot forceps 59386 12 0 2559
30    Non Tooth Forceps (อัน) 59034 60 0 2559
31    Non Tooth Forceps (อัน) 61004 12 0 2561
32    Otoscope 59376 5 0 2559
33    Oxygen tank ขนาด 2 คิว (ถัง) 59089 5 0 2559
34    Oxygen tank ขนาด 1.5 คิว (ถัง) 59090 1 0 2559
35    Probe 59035 0 1 2559
36    Set suture kit 59392 6 0 2559
37    Set suture pad 59393 100 0 2559
38    Stethoscope 59383 12 0 2559
39    Suture Practice Test 59391 1 0 2559
40    syring แก้ว ขนาด 10 ml. 59064 80 0 2559
41    syring แก้ว ขนาด 2 ml. 59062 20 0 2559
42    syring แก้ว ขนาด 5 ml 59063 50 0 2559
43    syring แก้ว ขนาด 50 ml. 59065 10 0 2559
44    Tongue Depressor Stainless 59037 9 0 2559
45    Tools jerk reflex 59380 3 0 2559
46    toot forceps 59385 10 0 2559
47    Tooth Forceps ขนาด 5.5 นิ้ว 59036 0 0 2559
48    Tooth Forceps ขนาด 5.5 นิ้ว ุ61001 39 0 2561
49    Tray Stainless 9 นิ้ว (ชนิดลึก) 59038 3 0 2559
50    Tray Stainless 12 x 8 x 2 นิ้ว 59039 1 0 2559
51    Tray Stainless 8 นิ้ว (ชนิดตื้น) 59040 1 0 2559
52    Tray Stainless 8x3 มีฝาปิด 59041 17 0 2559
53    กรรไกร 59362 45 3 2559
54    กรรไกรตัดกระดาษ, พลาสเตอร์ 59144 10 0 2559
55    กรรไกรตัดไหม 59384 10 0 2559
56    กรรไกรตัดไหม ปลายมน 59042 20 0 2559
57    กรรไกรตัดไหม ปลายแหลม 59043 51 0 2559
58    กระดานจ่ายงาน พลาสติกแข็ง (อัน) 61012 7 0 2561
59    กระดาษชำระ (48 ม้วน/แพค) 59143 74 0 2559
60    กระติกน้ำแข็ง 59337 1 0 2559
61    กระทะขนาดกลาง 59311 3 0 2559
62    กระทะไฟฟ้า 59312 1 0 2559
63    กระบอกปัสสาวะ (Urinal Plastic) 59095 3 0 2559
64    กระปุก forceps 59365 1 0 2559
65    กระเป๋าน้ำร้อน 59097 39 0 2559
66    กระเป๋าน้ำแข็ง 59096 19 0 2559
67    กระเป๋าเยี่ยมบ้าน 59389 51 0 2559
68    กล่องสบู่ (ใบ) 59148 15 0 2559
69    กล่องหัวเข็มเล็ก 59044 6 0 2559
70    กะละมังขนาดเล็ก 59350 5 0 2559
71    กะละมังขนาดใหญ่ 59351 7 0 2559
72    กะละมังเล็ก 59334 2 0 2559
73    กางเกง (ตัว) 59119 30 0 2559
74    ขันน้ำ Plastic 59098 18 0 2559
75    ขาตั้งอ่างเช็ดตัว 59077 1 0 2559
76    คนโฑใส่น้ำ Plastic 1,000 c.c. 59102 3 0 2559
77    คนโฑใส่น้ำ Stainless 500 c.c 59045 2 0 2559
78    ครก+สาก 59323 4 0 2559
79    จาน 59341 37 0 2559
80    จานหลุม 59340 2 0 2559
81    จานเล็ก 59342 3 0 2559
82    ฉากกั้นเตียง 3 ตอน 59079 2 0 2559
83    ช้อนกาแฟ 59346 4 0 2559
84    ช้อนตวง 59345 28 0 2559
85    ช้อนยาว 59344 15 0 2559
86    ช้อนสั้น 59343 33 0 2559
87    ชั้นลิ้นชักใส่เอกสาร 59145 2 0 2559
88    ชามรูปไต 59368 24 0 2559
89    ชามรูปไต พลาสติก 10 นิ้ 59101 31 0 2559
90    ชุดตรวจร่างกาย 59390 5 0 2559
91    ชุดถ้วยข้าวต้ม 59321 1 0 2559
92    ซ้อม 59347 25 0 2559
93    ตราชั่งเด็ก 59388 1 0 2559
94    ตราชั่งแขวน 59364 3 0 2559
95    ตะกร้าใส่ช้อนซ้อม 59335 2 0 2559
96    ตะกร้าใส่ผ้าเปื้อน 590103 8 0 2559
97    ตะกร้าใส่อุปกรณ์เช็ดตัว 590104 10 0 2559
98    ตะหลิว 59307 11 0 2559
99    ตะแกรง 59329 4 0 2559
100    ตาชั่ง 59353 1 0 2559
101    ถ้วย 59048 30 0 2559
102    ถ้วย Stainless ใส่น้ำยาทำแผล 2x1 นิ้ว 59046 69 0 2559
103    ถ้วย Stainless ใส่น้ำยาทำแผล 3.5x2 นิ้ว 59047 22 0 2559
104    ถ้วย Stainless ใส่น้ำยาทำแผล 3.5x2 นิ้ว 61005 5 0 2561
105    ถ้วยกลาง 59318 10 0 2559
106    ถ้วยตวงขนาด 100 (ml) พลาสติก 59315 4 0 2559
107    ถ้วยตวงขนาด 500 (ml) พลาสติก 59316 4 0 2559
108    ถ้วยน้ำพลาสติก 59099 68 0 2559
109    ถ้วยน้ำพลาสติก 61010 2 0 2561
110    ถ้วยน้ำยา 59387 3 0 2559
111    ถ้วยพลาสติกสีเขียว 59320 9 0 2559
112    ถ้วยยาเม็ด 59100 25 0 2559
113    ถ้วยเล็ก 59319 15 0 2559
114    ถ้วยใหญ่ 59317 50 0 2559
115    ถัง Plastic (ขนาดเล็ก) 59105 34 0 2560
116    ถัง Plastic มีฝาปิด (ใหญ่) 59106 3 0 2559
117    ถังแก็ส 59354 4 0 2559
118    ถาด Plastic ขนาดใหญ่ 59107 14 0 2559
119    ถาด Stainless ขนาด 7x10 นิ้ว 61007 12 0 2561
120    ถาด Stainless ขนาดกลางขอบสูง 59049 14 0 2559
121    ถาด Stainless ขนาดเล็ก6x10 นิ้ว 59050 2 0 2559
122    ถาด Stainless ขนาดเล็ก6x10 นิ้ว 61006 20 0 2561
123    ถาดพลาสติก 59375 3 0 2559
124    ถาดสีเหลี่ยม(พลาสติก) 59314 6 0 2559
125    ถาดสแตนเลส กลาง 59373 5 0 2559
126    ถาดสแตนเลส เล็ก 59372 1 0 2559
127    ถาดสแตนเลส ใหญ่ 59374 1 0 2559
128    ถ่านไฟฉายขนาด D (ก้อน) 60008 15 0 2560
129    ถุงผ้าเปื้อน (ใบ) 59136 4 0 2559
130    ท่องวงช้าง Corrugated tube 59118 10 0 2559
131    ทัพพี 59308 4 0 2559
132    ที่คั้นน้าส้มพลาสติก 59333 4 0 2559
133    ที่คีบ 59328 6 0 2559
134    ที่รองเท้า 1, 2 ตอน 59080 2 0 2559
135    ที่เปิดขวด 59336 1 0 2559
136    ปรอทวัดไข้ทางทวารหนัก 59356 40 0 2559
137    ปรอทวัดไข้ทางปาก 59358 34 2 2559
138    ปลั๊กไฟ 3 ตา 4 จุด 1 สวิตส์ (อัน) 59146 2 0 2559
139    ผ้ากันเปื้อน 59313 48 0 2559
140    ผ้าขนหนูผืนเล็ก (ผืน) 59120 54 0 2559
141    ผ้าขนหนูผืนใหญ่ (ผืน) 59121 66 0 2559
142    ผ้าขวางเตียง (ผืน) 59122 98 0 2559
143    ผ้าถุง (ผืน) 59123 3 0 2559
144    ผ้าถูตัว (ผืน) 59124 230 0 2559
145    ผ้าปูเตียง (ผืน) 59125 55 0 2559
146    ผ้าผูกยึดลำตัว (ผืน) 59127 2 0 2559
147    ผ้าผูกยึดแขน ขา (ผืน) 59126 43 0 2559
148    ผ้ายางขวางเตียง (ผืน) 59128 28 0 2559
149    ผ้ารองสระผม (ผืน) 59129 5 0 2559
150    ผ้ารองสระผม (ผืน) 61011 10 0 2561
151    ผ้าสามเหลี่ยม (ผืน) 59130 15 0 2559
152    ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง (ผืน) 59131 38 0 2559
153    ผ้าห่อ set *ขนาด 20x20 นิ้ว (ผืน) 59133 30 0 2559
154    ผ้าห่อ set *ขนาด 30x30 นิ้ว (ผืน) 59132 73 0 2559
155    ผ้าห่อ syring (ผืน) 59134 14 0 2559
156    ผ้าห่อถุงมือ (ผืน) 59135 81 0 2559
157    ฝาถ้วยข้าวต้ม 59322 11 0 2559
158    มีดสองคม 59326 7 0 2559
159    รถฉีดยา (คัน) 59085 1 0 2559
160    รถฉีดยา (คัน) 60006 1 0 2560
161    รถทำแผล (คัน) 59086 2 0 2559
162    รถเข็น (Wheel Chair) 59084 1 0 2559
163    รถเข็น (Wheel Chair) 60005 2 0 2560
164    ลูกสูบยางแดงขนาด 85.cc 59109 28 0 2559
165    สบู่ถูตัวก้อนเล็ก ขนาด 15 กรัม (ก้อน) 59152 6 0 2559
166    สายต่อออกซิเจน (อัน) 59117 40 0 2559
167    สายวัดตัว 59352 20 0 2559
168    สายวัดรอบเอว 59357 23 0 2559
169    หน้ากากผ้า (ผืน) 59138 68 0 2559
170    หมวกผ้า (ผืน) 59139 22 0 2559
171    หม้อNO.24 , No. 30 59309 3 0 2559
172    หมอน (ใบ) 59140 20 0 2559
173    หม้อนอน พลาสติก (Bed Pan)(ใบ) 59112 16 0 2559
174    หม้อนึ่ง ขนาด Ø 24 นิ้ว 59051 14 0 2559
175    หม้อนึ่ง ขนาด Ø 7x5 นิ้ว 59052 1 0 2559
176    หม้อลังถึง 59310 2 0 2559
177    หม้อสวนอุจจาระ Stainless 59053 16 0 2559
178    หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 59331 1 0 2559
179    หวด 59332 1 0 2559
180    หวี (อัน) 59153 24 0 2559
181    หัวสวนอุจจาระ (อัน) 59108 6 0 2559
182    หัวเตาแก็ส 59355 4 0 2559
183    ออกซิเจน collar mask (ผู้ใหญ่) (อัน) 59113 22 0 2559
184    ออกซิเจน mask (ผู้ใหญ่) (อัน) 59114 30 0 2559
185    ออกซิเจน Mask with Bag (ผู้ใหญ่) (อัน) 59115 40 0 2559
186    ออกซิเจน Regulator 59074 9 0 2559
187    ออกซิเจนcanula (ผู้ใหญ่) (อัน) 59116 10 0 2559
188    อับ Stainless ใส่ชุดทำแผล 59054 3 0 2559
189    อับสำลี กลาง 59377 1 0 2559
190    อับสำลี เล็ก 59378 2 0 2559
191    อับสำลี ใหญ่ 59379 1 0 2559
192    อับใส่สำลี ขนาด Ø 3 นิ้ว 59055 2 0 2559
193    อับใส่สำลี ขนาด Ø 3 นิ้ว 61008 8 0 2561
194    อับใส่สำลี ขนาด Ø 4 นิ้ว 59056 3 0 2559
195    อับใส่สำลี ขนาด Ø 5 นิ้ว 59057 2 0 2559
196    อ่าง Plastic ขนาด Ø12 นิ้ว 59111 20 0 2559
197    อ่าง Stainless 30 นิ้ว 59058 9 0 2559
198    อุปกรณ์พยุงเดิน(walker) 59088 2 0 2559
199    เขียง 59324 13 0 2559
200    เครื่อง Suction ดูดเสมหะไฟฟ้า 59075 5 0 2559
201    เครื่อง Suction ดูดเสมหะไฟฟ้า 61009 2 0 2561
202    เครื่องชั่งน้ำหนัก ยืน 59371 10 0 2559
203    เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ 59076 1 0 2559
204    เครื่องปั่นอเนกประสงค์ 59330 27 0 2559
205    เครื่องปั่นฮิมาโตเครต 59091 1 0 2559
206    เครื่องวัด BP manual 59382 46 7 2559
207    เครื่องวัด BP อัตโนมัติ 59366 1 0 2559
208    เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดกระเป๋า 59068 2 1 2559
209    เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ 59069 5 15 2559
210    เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ 60004 10 0 2560
211    เปลนอน (Stretcher) 59082 2 0 2559
212    เสาแขวนน้ำเกลือ มีขา, ไม่มีขา (เสา) 59087 5 0 2559
213    เสื้อกาวน์ (ตัว) 59137 80 0 2559
214    เหยือกน้ำพลาสติก 59370 2 0 2559
215    เหยือกน้ำสแตนเลส 59369 3 0 2559
216    แก้ว 59327 18 0 2559
217    แก้วทดลอง(แก้วยา) 59338 57 0 2559
218    แก้วยา 30 cc 59381 2 0 2559
219    แก้วยาน้ำ 59066 20 0 2559
220    แชมพู (ขวด) 59149 12 0 2559
221    แป้งเด็กทาตัว ขนาด 50 กรัม 59150 45 0 2559
222    แปรงขัดมือ-เล็บ (อัน) 59151 45 0 2559
223    แผ่นเลื่อน (Padslide) 59081 5 0 2559
224    โกร่งบดยา 59067 13 0 2559
225    โครงถุงผ้าสกปรก (Hamper bag) 59078 2 0 2559
226    ไฟฉาย 59147 19 3 2559
227    ไม้กดลิ้น (กล่อง) 59359 5 0 2559
228    ไม้ค้ำยัน (Crutch) 59083 2 0 2559
229    ไม้เคาะเข่า (Knee Jerk) 59073 3 0 2559
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved